temizlik şirketleri

BETA-ALANINE гэж юу вэ?

beta lBETA-ALANINE гэж юу вэ?

Бета-аланин нь амин хүчил хэлбэрээр байгаль дээр оршдог бөгөөд тогтмол хийдэг бэлтгэл, дасгал, хөдөлгөөний явцад үүсэх хүчлийг бууруулдаг карнозин хэмээн нэрлэдэг нэгдлийг үүсгэдэг байна. Энэхүү нэгдэл нь булчингийн сулралд хамгийн ихээр нөлөөлдөг ба бета-аланиныг хэрэглэснээр таны булчин, чадал, хүч тэнхээ нэмэгдэх болно.

 

Бета-аланины хуримтлагдсан ус төрөгчийн ионы эсрэг хамгаалах чадвар нь бэлтгэлийг илүү удаан, илүү шургуу хийх боломжийг олгодог байна. Энэ нь хүндийн өргөлт, ердийн дасгал, дугуйн гэх мэт олон спортын дасгал сургуулилтыг явцад хийсэн маш олон тооны судалгааны үр дүнгээр нотлогдсон.

 

Хэдийд хэрэглэх вэ?  Өдөр тутам хэрглэх ёстой зохимтот хэмжээний дагуу өдрийн аль ч үед эсхүл бэлтгэлийнхээ өмнө хэрэглэх хэрэгтэй.

 

Ямар хэмжээгээр хэрэглэх вэ?  Булчингийн сулралаас сэргийлэх зорилгоор бета-аланиныг өдөрт 3,2 гр-аас доошгүй хэмжээгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Судлаачдын санал болгож буйгаар бэлтгэл хийхээсээ 60-90 минутын өмнө хэрэглэх хэрэгтэй. Бета-аланины хуримтлагдсан ус төрөгчийн ионы эсрэг хамгаалах чадвар нь бэлтгэлийг илүү удаан, илүү шургуу хийх боломжийг олгодог байна. Энэ нь хүндийн өргөлт, ердийн дасгал, дугуйн гэх мэт олон спортын дасгал сургуулилтыг явцад хийсэн маш олон тооны судалгааны үр дүнгээр нотлогдсон.